• اسپلیت کانالی سقفی تک فاز ظرفیت 24000

  اسپلیت کانالی سقفی تک فاز ظرفیت 24000


  ظرفیت سرمایشی ۲۱۰۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۲۱۰۰۰ BTU/H
  جریان کارکرد در حالت سرمایشی ۱۱.۵ آمپر
  جریان کارکرد در حالت گرمایشی ۱۱.۵ آمپر
  نوع برق مصرفی تک فاز
  ابعاد یونیت داخلیعمق*ارتفاع*عرض ۴۵۰*۲۶۰*۸۸۰ میلیمتر
  ابعاد یونیت خارجی عمق*ارتفاع*عرض ۳۲۰*۸۰۰*۸۷۰ میلیمتر

 • اسپلیت کانالی سقفی تک فاز ظرفیت 18000

  اسپلیت کانالی سقفی تک فاز ظرفیت 18000


  ظرفیت سرمایشی ۱۸۰۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۱۸۰۰۰ BTU/H
  جریان کارکرد در حالت سرمایشی ۹ آمپر
  جریان کارکرد در حالت گرمایشی ۹ آمپر
  نوع برق مصرفی تک فاز
  ابعاد یونیت داخلی عمق*ارتفاع*عرض ۴۵۰*۲۶۰*۸۸۰ میلیمتر
  ابعاد یونیت خارجی عمق*ارتفاع*عرض ۳۲۰*۶۵۵*۸۷۰ میلیمتر

 • اسپیلت دیواری چند پنله ظرفیت 36000

  اسپیلت دیواری چند پنله ظرفیت 36000


  ظرفیت سرمایشی ۳۵۴۸۶BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۴۰۹۴۵ BTU/H
  نوع برق مصرفی تک فاز
  اندازه عمق*ارتفاع*عرض ۳۷۰*۱۱۳۵*۹۰۰ میلیمتر
  وزن دستگاه ۱۱۵ کیلوگرم
  سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده ۴ / ۱ اینچ
  سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده ۸/۳ اینچ

 • اسپیلت دیواری چند پنله ظرفیت 42000

  اسپیلت دیواری چند پنله ظرفیت 42000


  ظرفیت سرمایشی ۴۰۹۴۵ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۴۷۷۶۹ BTU/H
  نوع برق مصرفی تک فاز
  اندازه عمق*ارتفاع*عرض ۳۷۰*۱۱۳۵*۹۰۰ میلیمتر
  وزندستگاه ۱۱۵ کیلوگرم
  سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده ۴ / ۱ اینچ
  سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده ۸/۳ اینچ

 • اسپیلت دیواری چند پنله ظرفیت 20000

  اسپیلت دیواری چند پنله ظرفیت 20000


  ظرفیت سرمایشی ۲۱۱۵۵ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۲۴۲۲۶ BTU/H
  نوع برق مصرفی تک فاز
  اندازه عمق*ارتفاع*عرض ۳۲۰*۶۵۵*۸۷۰ میلیمتر
  وزن دستگاه ۶۵ کیلوگرم
  سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده ۴ / ۱ اینچ
  سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده ۸/۳ اینچ

 • اسپیلت دیواری چند پنله ظرفیت 48000

  اسپیلت دیواری چند پنله ظرفیت 48000


  ظرفیت سرمایشی ۴۸۰۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۵۰۴۰۰ BTU/H
  نوع برق مصرفی تک فاز
  اندازه عمق*ارتفاع*عرض ۳۷۰*۱۱۳۵*۹۰۰ میلیمتر
  وزن دستگاه ۱۱۵ کیلوگرم
  سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده ۴ / ۱ اینچ
  سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده ۸/۳ اینچ

 • اسپیلت دیواری چند پنله ظرفیت 30000

  اسپیلت دیواری چند پنله ظرفیت 30000


  دارای ظرفیت سرمایشی ۲۸۰۰۰ BTU/H
  دارای ظرفیت گرمایشی ۳۲۲۴۰ BTU/H
  نوع برق مصرفی تک فاز
  اندازه دستگاه عمق*ارتفاع*عرض ۳۲۰*۱۰۳۸*۸۷۰ میلیمتر
  وزن دستگاه ۸۰ کیلوگرم
  سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده ۴ / ۱ اینچ
  سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده ۸/۳ اینچ

 • فن کوئل سقفی 800 CFM

  فن کوئل سقفی 800 CFM


  میزان هوادهی800 CFM
  حداکثر سرمایش محسوس دمای آب سرد ورودی 20062 BTU/H
  حداکثر سرمایش کل دمای آب سرد ورودی 27637 BTU/H
  تعداد فن ۳
  تعداد/قدرت موتور۲ / ۱۴۸ وات
  ابعاد یونیت (عرض*ارتفاع*طول) ۲۳۰*۵۲۶*۱۲۴۰ میلیمتر طراحی برای سه سرعت مختلف کم حجم با وزن پایین

 • فن کوئل سقفی 600 CFM

  فن کوئل سقفی 600 CFM


  میزان هوادهی 600 CFM
  حداکثر سرمایش محسوس دمای آب سرد ورودی 15661 BTU/H
  حداکثر سرمایش کل دمای آب سرد ورودی 21905 BTU/H
  تعداد فن ۲
  تعداد/قدرت موتور ۱ / ۹۷ وات
  ابعاد یونیت (عرض*ارتفاع*طول) ۲۳۰*۵۲۶*۹۷۰ میلیمتر
  طراحی برای سه سرعت مختلف کم حجم با وزن پایین

 • فن کوئل سقفی 4001 CFM

  فن کوئل سقفی 4001 CFM


  میزان هوادهی 4001 CFM
  حداکثر سرمایش محسوس دمای آب سرد ورودی31834 BTU/H
  حداکثر سرمایش کل دمای آب سرد ورودی 43844 BTU/H
  تعداد فن ۲
  تعداد/قدرت موتور ۲/ ۳۹۶وات
  ابعاد یونیت (عرض*ارتفاع*طول) ۳۷۵*۷۰۰*۱۱۳۰میلیمتر طراحی برای سه سرعت مختلف کم حجم با وزن پایین

 • فن کوئل سقفی 400 CFM

  فن کوئل سقفی 400 CFM


  میزان هوادهی400 CFM
  حداکثر سرمایش محسوس دمای آب سرد ورودی 10714 BTU/H
  حداکثر سرمایش کل دمای آب سرد ورودی 14876 BTU/H
  تعداد فن ۲
  تعداد/قدرت موتور ۱ / ۷۰ وات
  ابعاد یونیت (عرض*ارتفاع*طول) ۲۳۰*۵۲۶*۷۴۰ میلیمتر
  طراحی برای سه سرعت مختلف کم حجم با وزن پایین

 • فن کوئل سقفی 1400 CFM

  فن کوئل سقفی 1400 CFM


  میزان هوادهی 1400 CFM
  حداکثر سرمایش محسوس دمای آب سرد ورودی 35757 BTU/H
  حداکثر سرمایش کل دمای آب سرد ورودی 48621 BTU/H
  تعداد فن ۵
  تعداد/قدرت موتور ۳ / ۲۵۰ وات
  ابعاد یونیت (عرض*ارتفاع*طول) ۲۳۰*۵۲۶*۱۷۴۰ میلیمتر
  طراحی برای سه سرعت مختلف کم حجم با وزن پایین

 • فن کوئل سقفی 1000 CFM

  فن کوئل سقفی 1000 CFM


  میزان هوادهی1000 CFM
  حداکثر سرمایش محسوس دمای آب سرد ورودی 22485 BTU/H
  حداکثر سرمایش کل دمای آب سرد ورودی 31049 BTU/H
  تعداد فن ۴
  تعداد/قدرت موتور۲ / ۱۷۸ وات
  ابعاد یونیت (عرض*ارتفاع*طول) ۲۳۰*۵۲۶*۱۴۴۰ میلیمتر
  طراحی برای سه سرعت مختلف کم حجم با وزن پایین

 • فن کوئل سقفی 300 CFM

  فن کوئل سقفی 300 CFM


  میزان هوادهی 300 CFM
  حداکثر سرمایش محسوس دمای آب سرد ورودی 8564 BTU/H
  حداکثر سرمایش کل دمای آب سرد ورودی 12249 BTU/H
  تعداد فن ۲
  تعداد/قدرت موتور ۱ / ۶۰ وات
  ابعاد یونیت (عرض*ارتفاع*طول) ۲۳۰*۵۲۶*۶۴۰میلیمتر طراحی برای سه سرعت مختلف کم حجم با وزن پایین

 • فن کوئل سقفی CFM 1200

  فن کوئل سقفی CFM 1200


  میزان هواده 1200 CFM
  حداکثر سرمایش محسوس دمای آب سرد ورودی 27330 BTU/H
  حداکثر سرمایش کل دمای آب سرد ورودی38385 BTU/H
  تعداد فن ۲
  تعداد/قدرت موتور ۲/۳۳۴ وات
  ابعاد یونیت (عرض*ارتفاع*طول) ۳۷۵*۷۰۰*۱۰۰میلیمتر طراحی برای سه سرعت مختلف کم حجم با وزن پایین

 • اسپلیت سقفی S096TQ.U*0/1

  اسپلیت سقفی S096TQ.U*0/1


  ■ ظرفیت سرمایشی: ۹۰۰۰ BTU/H
  ■ ظرفیت گرمایشی: ۹۰۰۰ BTU/H
  ■ جریان کارکرد در حالت سرمایشی: ۸.۵ آمپر
  ■ جریان کارکرد در حالت گرمایشی: ۸ آمپر

 • اسپلیت کانالی اینورتر ظرفیت 36000

  اسپلیت کانالی اینورتر ظرفیت 36000


  ظرفیت سرمایشی ۳۴۰۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۳۷۰۰۰ BTU/H
  نوع برق مصرفی تک فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۹۵۰*۱۱۷۰*۳۳۰ میلیمتر
  وزن ۸۱ کیلوگرم
  سایز لوله مایع (رفت) ۳/۸ اینچ
  سایز لوله گاز (برگشت) ۵/۸ اینچ
  مشخصات فنی یونیت داخلی
  مقدار جریان هوا ۱۱۳۰ Cfm
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۴۵۰*۲۹۸*۱۱۸۲ میلیمتر
  وزن ۳۳ کیلوگرم

 • اسپلیت کانالی اینورتر ظرفیت 30000

  اسپلیت کانالی اینورتر ظرفیت 30000


  ظرفیت سرمایشی ۲۸۰۰۰ بی تی یو در ساعت
  ظرفیت گرمایشی ۳۱۰۰۰ بی تی یو در ساعت
  نوع برق مصرفی تک فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۹۵۰*۸۳۴*۳۳۰ میلیمتر
  وزن ۶۰ کیلوگرم
  سایز لوله مایع (رفت) ۳/۸ اینچ
  سایز لوله گاز (برگشت) ۵/۸ اینچ
  مشخصات فنی یونیت داخلی
  مقدار جریان هوا ۹۳۰ Cfm
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۴۵۰*۲۹۸*۱۸۲ میلیمتر
  وزن ۳۳ کیلوگرم

 • اسپلیت کانالی اینورتر ظرفیت 24000

  اسپلیت کانالی اینورتر ظرفیت 24000


  ظرفیت سرمایشی ۲۴۰۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۲۷۰۰۰ BTU/H
  نوع برق مصرفی تک فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۹۵۰*۸۳۴*۳۳۰ میلیمتر
  وزن ۶۰ کیلوگرم
  سایز لوله مایع (رفت) ۳/۸ اینچ
  سایز لوله گاز (برگشت) ۵/۸ اینچ
  مشخصات فنی یونیت داخلی
  مقدار جریان هوا ۶۳۰ Cfm
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۴۵۰*۲۶۰*۸۸۲ میلیمتر
  وزن ۲۶کیلوگرم

 • اسپلیت کانالی سقفی اینورتر ظرفیت 18000

  اسپلیت کانالی سقفی اینورتر ظرفیت 18000


  ظرفیت سرمایشی ۱۸۰۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۲۰۰۰۰ BTU/H
  نوع برق مصرفی تک فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۸۷۰*۶۵۵*۳۲۰ میلیمتر
  وزن ۴۶ کیلوگرم
  سایز لوله مایع (رفت) ۱/۴ اینچ
  سایز لوله گاز (برگشت) ۲/ ۱ اینچ

  مشخصات فنی یونیت داخلی

  مقدار جرسان هوا ۵۸۰ Cfm
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۴۵۰*۲۶۰*۸۸۲ میلیمتر
  وزن ۲۶ کیلوگرم

 • مینی مولتی وی ظرفیت 60000

  مینی مولتی وی ظرفیت 60000


  ظرفیت سرمایشی ۵۲۹۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۶۱۴۰۰ BTU/H
  توان مصرفی ۳.۹۶ کیلووات
  نوع برق مصرفی تک فاز و سه فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۹۵۰*۱۳۸۰*۳۳۰ میلیمتر تک فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۹۵۰*۱۳۸۰*۳۳۰ میلیمترسه فاز
  وزن ۹۴ کیلوگرم مدل تک فاز ۹۶ کیلو گرم مدل سه فاز
  حداکثر قابلیت نصب پنل داخلی ۹ پنل

 • مینی مولتی وی ظرفیت 50000

  مینی مولتی وی ظرفیت 50000


  ظرفیت سرمایشی ۴۷۸۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۵۴۶۰۰ BTU/H
  توان مصرفی ۳.۳۸ کیلو وات
  نوع برق مصرفی تک فاز و سه فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۹۵۰*۱۳۸۰*۳۳۰ میلیمتر تک فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۹۵۰*۱۳۸۰*۳۳۰ میلیمتر تک فاز
  وزن ۹۴ کیلوگرم مدل تک فاز ۹۶ کیلو گرم مدل سه فاز
  حداکثر قابلیت نصب پنل داخلی ۸ پنل


 • مینی مولتی وی ظرفیت 40000

  مینی مولتی وی ظرفیت 40000


  ظرفیت سرمایشی ۴۱۲۰۰BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۴۲۷۰۰ BTU/H
  توان مصرفی ۲.۹۵ کیلو وات
  نوع برق مصرفی تک فاز و سه فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۳۳۰*۸۳۴*۹۵۰ میلیمتر تک فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۳۳۰*۱۳۸۰*۹۵۰ میلیمتر سه فاز
  وزن ۶۹ کیلوگرم مدل تک فاز ۹۶ کیلو گرم مدل سه فاز
  حداکثر قابلیت نصب پنل داخلی ۶ پنل

 • مولتی وی 4 ظرفیت 80000

  مولتی وی 4 ظرفیت 80000


  ظرفیت سرمایشی ۷۶۴۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۸۵۹۰۰ BTU/H
  توان مصرفی ۴.۳۸ کیلووات
  نوع برق مصرفی سه فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۷۶۰*۱۶۸۰*۹۲۰ میلیمتر
  وزن ۲۰۲کیلوگرم

 • مولتی وی 4 ظرفیت 18000

  مولتی وی 4 ظرفیت 18000


  ظرفیت سرمایشی ۱۷۱۹۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۱۹۳۴۰۰BTU/H
  توان مصرفی ۹.۸۵ کیلووات
  نوع برق مصرفی سه فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۷۶۰*۱۶۸۰*۱۲۴۰ میلیمتر
  وزن ۲۸۰کیلوگرم

 • مولتی وی 4 ظرفیت 22000

  مولتی وی 4 ظرفیت 22000


  ظرفیت سرمایشی ۲۱۰۲۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۲۳۶۴۰۰BTU/H
  توان مصرفی ۱۲.۲۳ کیلووات
  نوع برق مصرفی سه فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۲*(۷۶۰*۱۶۸۰*۱۲۴۰) میلیمتر
  وزن ۴۱۶کیلوگرم

 • مولتی وی 4 ظرفیت 20000

  مولتی وی 4 ظرفیت 20000


  ظرفیت سرمایشی ۱۹۱۰۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۲۱۴۹۰۰BTU/H
  توان مصرفی ۱۱.۵۴ کیلووات
  نوع برق مصرفی سه فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض ۷۶۰*۱۶۸۰*۱۲۴۰ میلیمتر
  وزن ۲۸۰کیلوگرم

 • مولتی وی 4 ظرفیت 16000

  مولتی وی 4 ظرفیت 16000


  ظرفیت سرمایشی ۱۵۲۸۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۱۷۱۹۰۰BTU/H
  توان مصرفی ۱۰.۴۲ کیلووات
  نوع برق مصرفی سه فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۷۶۰*۱۶۸۰*۱۲۴۰ میلیمتر
  وزن ۲۴۵کیلوگرم

 • مولتی وی 4 ظرفیت 14000

  مولتی وی 4 ظرفیت 14000


  ظرفیت سرمایشی ۱۳۳۷۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۱۵۰۴۰۰BTU/H
  توان مصرفی ۸.۴۸ کیلووات
  نوع برق مصرفی سه فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۷۶۰*۱۶۸۰*۱۲۴۰ میلیمتر
  وزن ۲۴۵کیلوگرم

 • مولتی وی 4 ظرفیت 12000

  مولتی وی 4 ظرفیت 12000


  ظرفیت سرمایشی ۱۱۴۶۰۰ BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۱۲۸۹۰۰BTU/H
  توان مصرفی ۶.۸۵ کیلووات
  نوع برق مصرفی سه فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) ۷۶۰*۱۶۸۰*۹۲۰ میلیمتر
  وزن ۲۰۸کیلوگرم

 • مولتی وی 4 ظرفیت 10000

  مولتی وی 4 ظرفیت 10000


  ظرفیت سرمایشی ۹۵۵۰۰BTU/H
  ظرفیت گرمایشی ۱۰۷۶۰۰BTU/H
  توان مصرفی ۵.۳۸ کیلووات
  نوع برق مصرفی سه فاز
  ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض)۷۶۰*۱۶۸۰*۹۲۰ میلیمتر
  وزن ۲۰۸کیلوگرم
 • اسپیلیت سقفی S366TQ2.U*0/1

  اسپیلیت سقفی S366TQ2.U*0/1


  ظرفیت سرمایشی 36000 BTU/H
  ظرفیت گرمایشی 36000 BTU/H
  جریان کارکرد در حالت سرمایشی 16 آمپر جریان کارکرد در حالت گرمایشی 15 آمپر
  نوع برق مصرفی تک فاز
 • اسپیلیت سقفی S246TQ.U*0/1

  اسپیلیت سقفی S246TQ.U*0/1


  ظرفیت سرمایشی: 23885 BTU/H
  ظرفیت گرمایشی: 23885 BTU/H
  جریان کارکرد در حالت سرمایشی 14 آمپر
  جریان کارکرد در حالت گرمایشی 13 آمپر
  نوع برق مصرفی تک فاز
 • اسپیلیت سقفی S186TC.U*0/1

  اسپیلیت سقفی S186TC.U*0/1


  ظرفیت سرمایشی 18000 BTU/H
  ظرفیت گرمایشی 18900 BTU/H
  جریان کارکرد در حالت سرمایشی 12 آمپر
  جریان کارکرد در حالت گرمایشی 11 آمپر
  نوع برق مصرفی تک فاز
 • اسپیلیت سقفی S546TQ.U*0/1

  اسپیلیت سقفی S546TQ.U*0/1


  ظرفیت سرمایشی 54000 BTU/H
  ظرفیت گرمایشی 54000 BTU/H
  جریان کارکرد در حالت سرمایشی 18 آمپر
  جریان کارکرد در حالت گرمایشی 17 آمپر
  نوع برق مصرفی سه فاز
 • اسپیلیت سقفی S286TQ.U*0/1

  اسپیلیت سقفی S286TQ.U*0/1


  ظرفیت سرمایشی: 9000 BTU/H
  ظرفیت گرمایشی: 9000 BTU/H
  جریان کارکرد در حالت سرمایشی: 8.5 آمپر
  جریان کارکرد در حالت گرمایشی: 8 آمپر
  نوع برق مصرفی: تک فاز
تمامی حقوق این سایت متعلق به کولر گازی و سیستم تهویه صنعتی تهران می باشد .
طراحی سایت در : طراحی سایت